Amortering – återbetalning av lånet

Har du läst på om att låna pengar så har du säkert stött på begreppet att “amortera”.

Men vad betyder det egentligen? Och vad skiljer det från räntan på lånet?
Vi tänkte börja med att illustrera detta med en litet exempel.

Låt säg att du vill låna 10 000 kr. Banken/kreditföretaget har som villkor att du måste amortera lånet på 12 månader. Detta innebär följaktligen att hela lånet ska vara återbetalt inom ett år.

Amorteringen per månad blir då:

10 000 / 12 = 833,33 kr.

Utöver denna summa så kommer du också att behöva betala ränta på lånet. Ränten är kostnaden för lånet och alltså inte detsamma som amorteringen. Vanligtvis så räknas räntan ut som en procentsats av lånesumman.

Snabb amorteringstakt på Smålån

När det gäller smålån så är det vanligt med en snabb amorteringstakt. Detta innebär alltså att ditt lån ska vara helt återbetalt inom en relativt kort tidsrymd. Gängse är inom 30, 60 eller 90 dagar.

Vissa lån är amorteringsfria.

Det är inte alla lån som är behäftade med krav på amortering. Stora lån, som exempeliv bolån, kan ibland vara utan amortering. Det vanligaste är dock att man då redan har betalt 25% eller mer på bostadens värde. De allra flesta bankar tycker det tilhör god praxis och ett sunt ekonomiskt tänkande att alltid amortera på lånade pengar. Ett alternativt sätt att lägga upp återbetalnings av ett lån är så kallade annuitetslån, som du kan läsa mer om på den här sidan.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes