Annuitet – samma belopp varje månad

Så kallade annuitetslån är inte så vanliga idag, men eftersom begreppen dyker upp då och då, tänkte vi att det kan vara på sin plats med en enkel förklaring.

Man kan i princip säga som såhär. Om du tar ett annuitetslån, så innebär detta att du ska betala samma totala summa för lånet varje månad.

Exempelvis. Låt säg att du tar ett lån på 25 000 kr över fem år. Annuiteten för varje månad sätter banken till 480 kr. Denna summa inkluderar sålunda både amorteringen för lånet och räntan. (Lite halvslarvigt uträknat så innebär detta en ränta om cirka 5%, då den totala summan att betala tillbaka över till blir 28 800 kr med en räntekostnad om 3800 kr).

Skillnaden med detta slags återbetalning av ett lån, och en vanlig amortering, är att med andra ord att medan annuitetslånet stipulerar samma lånasumma att betala varje månad till skillnad från ett konventionellt amorteringslån. Räntekostnaden på ett vanligt lån är högre i början, och minskar i takt med att lånesumman amorteras ner.

Annuitet används också begrepp och kalkylmetod när man utför så kallade investeringskalkyler och/eller värderingskalkyler. Men det är en annan historia, och inget du behöver tänka på när du ska låna pengar.

Det ska också påpekas att du sällan, eller sannolikt aldrig, kommer att behöva ta ställning till begreppen när du tar ett mikrolån.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes