Blancolån = utan säkerhet

Blanco är i bokstavlig mening spanska och betyder “vit”. Men att ta ett blancolån har inget med färger att göra, utan handlar om vad banken eller lånegivaren ställer för krav på lånets “säkerhet”. På så vis ger begreppet information om vad för slags villkor kreditgivaren ställer på dig som låntagare.

Ett blancolån är i detta avseende helt enkelt ett lån utan säkerhet. För dig som lånekund innebär detta att du kan använda pengarna i lånet till vad du vill.

Motsatsen är följaktligen ett lån där någon form av säkerhet krävs i retur. Det vanligaste är om du köper en bostad. Då vill banken förstås ha bostaden som säkerhet och som ett slags “värde” ifall du av någon anledning skulle underlåta att betala ditt banklån.

Mikrolån är uteslutande blancolån.

Det ska dock påpekas att bara för att blancolån inte kräver någon form av säkerhet, så är det precis samma krav på återbetalning som gäller.

Man kan också säga att vid ett blancolån så är det låntagarens ekonomi och finansiella historik som utgör “säkerheten” och kriterierna för att få låna. Därför läggs förstås stor vikt vid kreditupplysningen och kreditscoringen i detta avseende.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes