E-legitimation & Bank-ID

DET BLIR ALLT VANLIGARE att SMS-lånen både kompletteras och byts ut mot lån där någon form av E-legitimation krävs. Detta både för att underlätta och snabba på hanteringen av låneärendet, men också för att undvika bedrägerier. På den här sidan ska vi titta lite närmare på vad det här med E-legitimation och Bank-ID egentligen innebär.
VAD ÄR DÅ E-LEGITIMATION? I sin mest grundläggande betydelse är det en personlig legitimation som du kan använda på nätet. Precis som du måste visa ditt körkort eller motsvarande ID-handling när du ska hämta ut ett paket på posten, när du blir stoppad i en poliskontroll eller ska hämta ut medicin på apoteket, så kan du använda E-legitimationen för liknande “viktiga” förehavanden på internet. Exempelvis om du skicka viktiga dokument/signera avtal med Försäkringskassan, ansöka om att låna direkt hos en bank eller kreditföretag, deklarera på Skatteverket och massor av andra saker.

RENT TEKNISKT ÄR e-legitimation är en fil som sparas på din dator. Filen är personlig och kan bara användas på den dator som du valt att ladda ner den på. För att logga in på din e-legitimation som behöver du också välja ett användarnamn och ett lösenord.

DET FINNS VIDARE fler former av E-legitimation, där BANK-ID är den mest använda (cirka 3 miljoner privatpersoner i Sverige). Är du intresserad av att skaffa E-legitimation, exempelvis Bank-Id, så är det lättast om du tar kontakt med din bank och frågar hur du ska gå tillväga.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes