Finansinspektion

NÄR DET GÄLLER SNABBLÅN på nätet så har du säkert då och då stött på att kreditföretaget skriver att de är registrerade hos Finansinspektionen. Vad innebär det egentligen? Och vad har Finansinspektionen för syfte?

FÖRST OCH FRÄMST kan vi göra klart att när det gäller smålån, och denna typ av låneföretag, så krävs inget tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet. Det enda som krävs är att man skickar in en registrering hos FI. ed andra ord: att ett företag är registrerade hos Finansinspektionen innebär alltså att de har skickat in registreringsblanketten. På så vis har Finansinspektionen också begränsade möjligheter att ingripa och reglera detta slags verksamhet.

Om du som kund känner dig orättvist behandlad och vill gå vidare i ärendet, så är det i första hand Konsumentverket du ska vända dig till.

SYFTET MED Finansinspektionen är annars att övervaka och utöva tillsyn av den svenska finansmarknaden. Med, som sagt, i skrivande stund så kan de inte påverka branschen för små blancolån (mikrolån) på något direkt sätt.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes