Kronofogden

KRONOFOGDEN ÄR EN MYNDIGHET med flera olika funktioner. De allra flesta förknippar sannolikt Kronofogden med aktiviteten “att driva in skulder”. Men denna myndighet har även flera andra funktioner. Här följer några av de viktigaste:

1.) Hjälper den som vill ha betalt för en produkt/tjänst att driva in skulden.
2.) Hjälper den som ska betala att fastställa skulden, det vill säga ta fram ett skuldbelopp.
3.) Skuldsanering: personer som är “svårt skuldsatta” kan slippa betala hela eller delar av sin skuld.
4.) Tillsyn vid konkurser. Kronofogden övervakar så att förvaltningen under konkurser bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i överensstämmelse med lagar och författningar.

SOM PRIVATPERSON OCH LÅNTAGARE kan man dyka upp i Kronofogdens register om man inte har betalt sina skulder i tid. Detta kallas att man får en betalningsanmärkning.

Det är i egentlig mening inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, utan en praxis hos kreditupplysningsföretagen. Förfarandet innebär att om du får en räkning, det vill säga ett skuldföreläggande, från Kronofogden, och underlåtar att betala denna, vanligt inom två veckor, ja – då har du en betalningsanmärkning att vänta. Summan på skulden måste vara över hundra kronor. Detta innebär med andra ord att du kan få stora problem i din ekonomi om du missat att betala bara en mindre räkning på ett par hundralappar.

Här följer några vanliga problem som följer i kölvattnet av en betalningsanmärkning:

  • Svårt att få banklån och krediter.
  • Kan bli av med ditt hem (kan bli tvingad att sälja för att betala dina skulder).
  • Tvingas att leva på existensminimum

Med andra ord: betala dina skulder i tid. Ta aldrig lån som du inte vet exakt hur du ska betala tillbaka.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Betalningsanmärkning – vad innebär det? | Låna direkt, lånejämförelse för mikrolån & smslån - October 31, 2012

    […] Om oss ← Blancolån = utan säkerhet Kronofogden → […]

Powered by WordPress. Designed by WooThemes